Home > Producten > Conovalve Leidingbreukventiel

Conovalve Leidingbreukventiel

Conovalve leidingsbreukventiel

Lekkage in leidingsystemen kunnen leiden tot overstromingen of lekkage van brandbare of gevaarlijke stoffen. Leidingsbreukventielen worden in het begin van leidingsystemen gemonteerd om betrouwbaar af te schakelen als een ingesteld debiet overschreden wordt.