Privacy statement

Uw privacy nemen wij uiterst serieus. Daarom heeft Conovalve een privacy policy opgesteld. Hierin vertellen wij u welke informatie wordt verzameld, hoe Conovalve de gegevens gebruikt, beveiligt en hoe u uw gegevens kunt veranderen of laten verwijderen. De privacy policy van Conovalve is van toepassingen op alle communicatiekanalen van Conovalve, zo ook social media.
Het is mogelijk dat onze privacy policy van tijd tot tijd wijzigt indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij raden u aan de privacy policy aandachtig door te nemen en geregeld te raadplegen.

Wie is Conovalve? / Eigendom Privacy Policy

www.conovalve.nl valt onder het beheer van CCV Int. BV. Conovalve is een onderneming in de regeltechniek. Conovalve is gevestigd te (4817 ZH) Breda aan de Minervum 7386. Wij staan ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 24223703 0000.

Waarvoor verzamelt Conovalve gegevens?

We verzamelen informatie van u en onze andere gebruikers om de volgende belangrijke redenen:

  • Om gepersonaliseerde services te kunnen bieden;
  • Om onze website en overige communicatiekanalen te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken;
  • Om u uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes m.b.t. klanttevredenheid

Hoe verzamelt Conovalve de benodigde gegevens?

Contactinformatie
Indien u, als gebruiker van de website, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, een afspraak plant of anderszins contact opneemt met Conovalve, verstrekt u contactinformatie aan ons. Wij slaan uw contactinformatie op op onze server. De contactinformatie bestaat onder meer uit NAW (Naam, Adres en Woonplaats) en uw e-mailadres. Het is mogelijk dat de gevraagde contactinformatie verandert van tijd tot tijd.

Passief verstrekte informatie
Wanneer u over het internet surft stelt u beheerders van internetpagina’s in staat bepaalde gegevens over u te verzamelen. Wij verzamelen ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website en/of uw account. Wij verzoeken ook derden, zoals Google Analytics, deze informatie voor ons te verzamelen en te verwerken. Deze informatie bestaat onder andere uit uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en cookies.

Cookies

Bij gebruik van de digitale diensten van Conovalve kan informatie over uw gebruik van deze diensten worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Meer informatie over cookies is te vinden in de Cono Cookie verklaring.

Persoonsgegevens

Conovalve biedt diverse mogelijkheden om contact op te nemen, zoals de mogelijkheid om u aan te melden voor de nieuwsbrief of aanvragen van een offerte. Hiervoor hebben wij soms bepaalde persoonsgegevens van u nodig, afhankelijk van de handeling. Wij geven aan welke gegevens verplicht en optioneel zijn. Het kan dat uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over relevante producten of voor het uitvoeren van een actie op uw verzoek en de evaluatie daarvan. Heeft u hier bezwaar tegen? Dan kunt u het ons doorgeven via info@conovalve.nl.

Beveiliging

Er zeker van zijn dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn, is heel belangrijk voor Conovalve. De onderneming neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Uw gegevens worden op juiste wijze beveiligd tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking. De persoonsgegevens worden opgeslagen in een bestand waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing is.
Daarnaast verstrekt Conovalve nooit zonder toestemming gegevens aan derden, tenzij we daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht zijn.

Onze website kan hyperlinks bevatten waarmee u de website verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. Conovalve heeft geen zeggenschap over de desbetreffende website van derden. Het is dus mogelijk dat op het gebruik van de websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. De Privacy Policy van Conovalve heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de website of dienstverlening van Conovalve zijn verkregen. Wij, Conovalve, accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Verstrekking gegevens aan derden

In sommige gevallen is het mogelijk dat we andere bedrijven buiten Conovalve inhuren om ons te helpen met bepaalde diensten. Wij moeten dan uw gegevens delen met die bedrijven, omdat zij die nodig hebben om de service aan u uit te kunnen voeren. Zoals vermeldt in beveiliging zijn wij wel verplicht uw gegevens door te geven aan derden als dat wordt vereist door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. We kunnen uw gegevens ook doorgeven in het geval de onderneming wordt verkocht en de koper uw gegevens nodig heeft om de service aan u voort te zetten.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over onze Privacy Policy dan kunt u die stellen via info@conovalve.nl.

Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Conovalve.nl. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Conovalve. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
De informatie op onze website wordt met zorg samengesteld. Helaas is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Conovalve is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Noch voor de privacy praktijken van de sites van de desbetreffende links op Conovalve.com.

Aansprakelijkheid

De informatie op Conovalve.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Conovalve.
In het bijzonder zijn opgegeven prijzen op Conovalve onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Wij, Conovalve, garanderen niet dat de aan ons toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Conovalve aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.